POLICY

Verksamhetspolicy

Vi har ett aktivt och förebyggande kvalitets och miljöarbete som en naturlig del när det gäller industriell rengöring och fönsterputs.

Vi styr mot ständig förbättring av vår totala miljöpåverkan, genom ett samarbete kring utveckling av tjänster och metoder med våra kunder och samarbetspartner.

Vi engagerar oss personligen hos våra kunder och varje medarbetare ansvarar för regelbundna kundmöten.

Vi har konstaterat att kemikalier, drivmedel och vattenförbrukning är våra mest betydande miljöaspekter, och när det gäller kundtillfredsställelsen är tillgänglighet, service och kompetens våra viktigaste nyckelfaktorer.

Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, och genom ödmjukhet och lyhördhet tillfredsställa våra kunders specifika krav, behov och förväntningar.

B.G.F. PUTS AB

Kontakta oss för en offert redan idag!